logo
Made in America
RAM Mounts Tough-Track je řada lišt s T-drážkou a úchytů do Tdrážek. Tento systém s výhodou využijete v nákladních automobilech, traktorech, kombajnech, na čtyřkolkách, v motorových člunech a na kajacích ale i v dílnách a provozech.

Vaše názory

Funkční výrobek, co je deklarováno v reklamě odpovídá realitě.

Jaroslava J.


Tough-Track lišty a úchyty do T-drážky